Powiat i gminaWiadomości

Ministerialne dofinansowanie dla OSP Padew Narodowa na zakup nowego sprzętu

Reklama

W Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej dokonano przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Padew Narodowa.

Sprzęt odebrały jednostki: OSP Padew Narodowa, OSP Piechoty, OSP Wojków i OSP Zarównie. Jednostki te otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Padew Narodowa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach umów na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”- (OSP Wojków i OSP Zarównie) oraz „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”- (OSP Padew Narodowa i OSP Piechoty).

Dzięki dofinansowaniu jednostki zakupiły sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne strażaka – ratownika. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 18.898,34 zł. Gmina Padew Narodowa wraz z jednostkami OSP przeznaczyła na ten cel 5.298,34 zł. Kwota przyznanych dotacji to 13.600,00 zł.

Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a tym samym poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button