Biznes i inwestycjeMiastoPowiat i gminaWiadomości

Nadajnik w Podleszanach

Reklama

W Wydziale Architektury i Budownictwa mieleckiego Starostwa toczy się postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę masztu nadawczego telefonii komórkowej ze wskazaną lokalizacją w miejscowości Podleszany. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków w dostarczonej dokumentacji. Do czasu ich uzupełnienia nie może być wydane pozwolenie na budowę przedmiotowego masztu.

Pozwolenie, o które ubiega się inwestor nie dotyczy instalacji, która już znajduje się w Podleszanach, więc w myśl przepisów Prawa Budowlanego nie można tego obiektu traktować jako samowoli budowlanej. Parametry przyszłego obiektu, który inwestor zamierza wybudować nie są tożsame z tym już istniejącym.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 3 lipca 2019 Powiatowy Nadzór Budowlany dokonał oględzin działki nr 1163, na której – jak to wynika z wyjaśnień inwestora – pracuje masz tymczasowy.

W czasie oględzin stwierdzono, że na gruncie znajduje się kabel zasilający maszt. Stwierdzono naruszenie warunków umowy zawartej z dnia 24 maja 2019 roku pomiędzy Skarbem Państwa, a inwestorem, który nie powiadomił właściciela o zamiarze wejścia w teren. Ponadto stwierdzono, że ułożenie i poprowadzenie kabla energetycznego, zasilającego maszt tymczasowy, stanowi bezpośrednie i realne zagrożenie dla osób trzecich. Stan zastany „na gruncie” nie odpowiada i nie jest zgodny z dokumentacja projektową.

Reklama

Z uwagi na nieobecność przedstawiciela właściciela gruntu w dniu 3 lipca został wyznaczony kolejny termin oględzin w/w działki, tym razem na dzień 18 lipca.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button