MiastoPowiat i gminaWiadomości

W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK KONFERENCJA „RAZEM NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO”

Reklama

Już w najbliższy poniedziałek, 6 listopada, odbędzie się spotkanie pod nazwą „Razem na rzecz powiatu mieleckiego”. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji zostaną powołani nowi członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także – wybrane zostaną jej władze. Konferencja obejmie również krótkie panele dyskusyjne dotyczące m.in. ekonomii społecznej, jej wpływu na rozwój organizacji pozarządowych oraz instrumentów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami NGO – mówi wicestarosta Maria Napieracz. I dodaje: – Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu organizacje pozarządowe z terenu powiatu mieleckiego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:30 w sali „KLEKS” w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Jego organizatorami są: Powiat Mielecki, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA:

Reklama

·         Wręczenie nominacji dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (kadencja 2017-2020)

·         „Powiat Mielecki na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi” – przedstawienie działań Powiatu Mieleckiego na rzecz organizacji pozarządowych w tym planowanych konkursów i środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018,

·         „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój organizacji pozarządowych” – przedstawienie założeń i rezultatów działań Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz organizacji pozarządowych w powiecie mieleckim, w ramach projektu pt.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

·         Upowszechnianie instrumentów współpracy finansowej w ramach projektu pt. „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” – omówienie rozwiązań w zakresie wdrażania narzędzi współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO: zlecanie zadań publicznych w formie powierzania i zlecania, „małe granty”, inicjatywa lokalna, pożyczki, gwarancje, poręczenia, dotacja inwestycyjna, regranting, budżet obywatelski, zamówienia publiczne, umowy wieloletnie – projekt współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,

Reklama

·         Sprawozdanie z działań podjętych w kadencji 2015-2017 przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.

·         I otwarte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button