Powiat i gminaWiadomości

Niepubliczny żłobek „Wesoły bobas” w Grochowem otwarty

Reklama

22 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w budynku szkoły w Grochowem został uroczyście otwarty żłobek Wesoły Bobas. Jest to placówka niepubliczna prowadzona przez panią Annę Stypę pod nazwą „Wesoły Bobas”. Żłobek powstał w efekcie umowy zawartej pomiędzy organizatorką, a wójtem gminy Tuszów Narodowy w placówce, która jest przeznaczona do celów oświatowo – wychowawczych. Na utworzenie żłobka właściciel pozyskał środki w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej ogłoszonego przez LGD Lasovia w I półroczu 2017 roku.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor żłobka Anny Stypy, która powitała gości: ks. proboszcza tuszowskiej parafii Wiesława Koniora, wójta gminy Andrzeja Głaza, sekretarz gminy Renatę Paterak, przewodniczącego rady gminy Waldemara Maziarza, sołtysa wsi Grochowe Mieczysława Kasprzaka, dyrektor szkoły Małgorzatę Wieczerzak, rodziców i wychowanków. Podziękowała wójtowi za życzliwość i pomoc, dzięki czemu żłobek mógł powstać w tak krótkim czasie.

Wójt wyraził zadowolenie z faktu zaangażowania pani dyrektor Anny Stypy w organizację miejsca dla najmłodszych mieszkańców gminy i okolic. Zauważył, że zmiany w wyglądzie budynku są zaskakujące i na pewno będą dobrze służyć wychowankom, pracownikom i ich bliskim. To nowa oferta usług skierowana do rodziców dzieci najmłodszych.

Ksiądz proboszcz poświęcił pomieszczenia wynajmowane na cele żłobka i życzył wiele dobrego wszystkim, dla których dobro dzieci jest najważniejsze.

Reklama

Następnie zgromadzeni zwiedzili budynek, a dzieci swoją zabawą spowodowały, że spotkanie było radosne.

Do żłobka, w którym przygotowano 15 miejsc można nadal zapisywać dzieci, które ukończyły rok życia.

 

M. Wieczerzak

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button