MiastoWiadomości

Nowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w SOSW

Reklama

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Królowej Jadwigi w Mielcu poszerzył swoją ofertę. Od początku roku realizuje grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia te przeznaczone są dla osób w wieku od 3 do 25 lat i realizowane w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Z podopiecznymi, podzielonymi na 2-4-osobowe grupy, pracują wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, których podstawowym zadaniem jest kształtowanie sposobów komunikowania się wychowanków SOSW z otaczającym ich światem. Grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze sprzyjać mają również usprawnianiu ruchowemu i psychoruchowemu, usamodzielnianiu się wychowanków placówki w podstawowych sferach życia, a także rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań.

Jak mówią sami twórcy nowych zajęć, stanowią one kolejne ogniwo w systemie wsparcia i edukacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu mieleckiego. W mieleckim SOSW od lat funkcjonują już bowiem specjalistyczne placówki tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy czy – otwarty przed czterema laty – oddział przedszkolny dla niepełnosprawnych dzieci.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button