Powiat i gminaWiadomości

Jest petycja przeciwko budowie ubojni. To efekt otwartej rozprawy administracyjnej w Padwi Narodowej

Reklama

Z inicjatywy Wójta Gminy p. Roberta Pluty w czwartek 30 listopada 2017 r. w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko odbyła się  otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dotycząca toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Zakład Uboju i Rozbioru Drobiu w miejscowości Padew Narodowa”.

Co prawda ustawa nie nakłada na organ obowiązku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, ale daje taką możliwość, z której Wójt Gminy skorzystał.

Celem przeprowadzonej rozprawy administracyjnej było zagwarantowanie społeczeństwu odpowiedniej komunikacji z organem administracji publicznej jak i Inwestorem oraz wyjaśnienie wątpliwości i obaw związanych z realizacją przedsięwzięcia, których w omawianym przypadku nie brakuje.

Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat planowanej do realizacji inwestycji, zgłosić swoje uwagi i wnioski, a także skierować konkretne pytania do obecnego na rozprawie Inwestora.

Reklama

Również Wójt Gminy jako przedstawiciel społeczności padewskiej odniósł się do planowanej inwestycji oraz jej ewentualnego wpływu na rozwój Gminy Padew Narodowa.

Obecni na rozprawie mieszkańcy Padwi Narodowej wręczyli Wójtowi petycję podpisaną przez ponad 200 mieszkańców, w której wyrazili swoje zaniepokojenie i obawy związane z funkcjonowaniem ubojni oraz jej negatywnym oddziaływania na środowisko, zważając na bliską lokalizację od zabudowań mieszkalnych oraz centrum wsi, gdzie znajdują się instytucje samorządowe i państwowe m.in. również placówki szkolne.

Na zakończenie rozprawy administracyjnej na wniosek Pana Józefa Kawika – Sołtysa wsi Padew Narodowa, zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie realizacji planowanego zamierzenia.

Obecni na rozprawie mieszkańcy Padwi Narodowej jednogłośnie wyrazili swój sprzeciw na realizację inwestycji w planowanym przez Inwestora miejscu.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button