Wiadomości

Plan budżetu Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

Reklama

30 grudnia na ostatniej Sesji Rady Powiatu w 2016 roku radni przegłosowali uchwałę budżetową na 2017 r.

W głosowaniu nad projektem budżetu powiatu na 2017 r. wzięło udział 21 radnych, za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych. Nikt nie był przeciwny, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Starosta Zbigniew Tymuła przedstawił plan budżetu Powiatu Mieleckiego na 2017 r. następująco:

Podstawowe założenia budżetu przedstawiają się tak:

Reklama

Dochody -138  484 326,00 zł

Wydatki – 146 484 326,00 zł

Deficyt – 8 000 000,00 zł

Przychody – 10 000 000,00 zł

Reklama

Rozchody – 2 000 000,00 zł

Kwota długu – 25 967 153,00 zł

 

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. rozkłada się na:

Subwencja – 61 978 243,00 zł

Udział w podatkach – 26 501 267,00 zł

Dotacje celowe – 18 398 680,00 zł

Środki europejskie – 14 361 080,00 zł

Pozostałe – 17 245 056,00 zł

 

Plan wydatków  budżetowych na 2017 r. rozkłada się na:

Edukacja – 66 841 402,00 zł

Polityka i pomoc społeczna, rodzina – 19 198 786,00 zł

Transport i łączność – 12 499 803,00 zł

Ochrona zdrowia – 9 201 979,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne – 7 691 500,00 zł

Pozostałe wydatki – 31 050 856,00 zł

 

Starosta Zbigniew Tymuła podkreśla że jest to budżet rekordowy, budżet rozwoju.                  

Zaplanowano 23 inwestycje o łącznej wartości 25 mln zł.

Kluczowymi inwestycjami m.in będą:

 • Termomodernizacja budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1
 • Dofinansowaniezakupu samochodu specjalistycznego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Mielcu
 • Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu
 • Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół im. prof. Groszkowskiego
 • Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
 • Doprowadzenie do sprawności technicznej oraz niezawodności funkcjonalnej systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Mielcu
 • Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego w Mielcu
 • Przebudowa mostów

       – w ciągu drogi powiatowej Nr 1180 R Dębica – Zdziarzec na Potoku Śnieżka w miejscowości Dąbie i przez rzekę Dąbrówka w miejscowości Zdziarzec.
– w ciągu drogi powiatowej Nr 1140 R Tuszów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie na Potoku Rów w miejscowości Grochowe i przez rzekę Babulówka w miejscowości Sarnów. 

 • Budowa nowych odcinków chodników
 • Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu
 • Przebudowa parteru istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu Segmentu C z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego OddziałuRatunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu.
 • Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługamiwewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim
 • Modernizacja i wyposażenie budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego 2b
 • Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
 • Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wyspiańskiego 6
 • Termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu
 • Termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu

Reklama

Zobacz także

Back to top button