Biznes i inwestycjePowiat i gminaRegionWiadomości

Po Złotnikach i Rzędzianowicach promesa dla Trześni

Reklama

Maksymalnie do 480 tysięcy złotych otrzyma Gmina Mielec z rezerwy celowej budżetu państwa. Dzięki dofinansowaniu uda się zmodernizować drogę gminną w Trześń wzdłuż Światowca. Promesę przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał w poniedziałek Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Uroczystość przekazania deklaracji odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Poza przedstawicielami samorządów, które otrzymały dofinansowania, w wydarzeniu uczestniczyli również Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Buczak, Poseł na Sejm RP oraz Piotr Najda dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW. – Wręczane dziś promesy to już czwarta tura rządowego wsparcia dla podkarpackich samorządów. Łącznie w roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały prawie 124 mln zł na 370 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – podkreśliła w trakcie spotkania wicewojewoda.

Wniosek złożony przez Gminę Mielec jest trzecim, który w tym roku otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Bardzo się cieszę, że jako Gmina jesteśmy liderem w regionie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych. Od początku tego roku udało nam się pozyskać dofinansowania do 160 tysięcy złotych na remont drogi w Złotnikach, do 220 tysięcy na modernizację drogi w Rzędzianowicach, a teraz rekordowe 480 tysięcy na przebudowę drogi w Trześni. Ostateczne kwoty wsparcia określi postępowanie przetargowe jednak przy tegorocznym budżecie na poziomie bliskim 1,5 miliona złotych przeznaczonym na bieżące utrzymanie dróg oraz działania inwestycyjne, kwota dofinansowań do 860 tysięcy złotych pozwoli nam na jeszcze szybszą modernizacje gminnego układu drogowego – powiedział Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

W ramach podziału środków na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych do naszego województwa trafiło koleje 41 mln zł, które rozdysponowano pomiędzy 81 gmin oraz 12 powiatów.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button