MiastoMultimediaWiadomości

Podkarpacka służba zdrowia pod lupą. Ważna debata podczas obrad sejmiku [ZOBACZ WIDEO]

Reklama

Debata o kondycji podkarpackiej służby zdrowia zdominowała wrześniową sesję sejmiku województwa podkarpackiego. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał marszałek Władysław Ortyl, który podczas krótkiej prezentacji omówił jak wygląda sytuacja w szpitalach zarządzanych przez samorząd województwa, skąd wzięły się duże zobowiązania i jakie są plany zarządu na poprawę tej sytuacji.

Od sześciu lat wzrost środków w systemie ochrony zdrowia został zatrzymany na tym samym poziomie. Tylko były aneksy do umów, a liczba pacjentów wzrastała. Dopiero od tego roku, od IV kwartału wielkość środków w systemie zdrowia zwiększa się. I jest przewidywalny progres w kolejnych latach. Samorząd województwa likwiduje dług, który powstał. Już wpłaciliśmy do systemu 21 mln zł. Na dzisiejszej sesji zwiększamy te środki o 12 mln. Zostanie nam jeszcze 8 mln. Będziemy myśleli o tym na kolejnych sesjach – tłumaczył marszałek Ortyl, dodając, że zarząd przygotowuje strategie dla szpitali, programy restrukturyzacji i konsoliduje kredyty, aby długi placówek mogły być zrestrukturyzowane.

Marszałek Ortyl mówił też o inwestycjach w służbę zdrowia, które sięgają 540 mln złotych. Są to projekty realizowane przez szpitale wojewódzkie i powiatowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Reklama

Dokładną informację o wynikach finansowych szpitali przedstawił Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w zarządzie za służbę zdrowia. Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań długoterminowych i wymagalnych uzupełniał komentarzem dotyczącym przyczyn oraz planowanych działań naprawczych.

W tej chwili następuje pewna kumulacja zadłużenia długoterminowego z wymagalnym. Ono jest spowodowane zła historią. Może w 2012 roku – jak prezentuje to opozycja – była najlepsza sytuacja w systemie, ale tylko dlatego, że w tamtym czasie punkt wyceny procedury medycznej kosztował 52 zł. i ta wycena została do dnia dzisiejszego. Dopiero sieć szpitali spowodowała, że będziemy mieć realny wzrost o 4% punktu wyceny procedury medycznej. To zamrożenie miało konsekwencje w przychodach naszych placówek i wszystkich innych w Polsce – mówił S. Kruczek, dodając, że działania naprawcze trwają, a wśród nich jest m.in. konsolidacja szpitali, która skonkretyzuje sieć placówek i wpłynie na wzrost poziomu ich finansowania.

W debacie głos zabierali także radni opozycji, krytykując zbyt duże ich zdaniem zadłużenie wojewódzkich placówek służby zdrowia . Sławomir Miklicz apelował też do zarządu o większe pokrycie strat szpitali. Odpowiadając na te zarzuty marszałek Ortyl powiedział. – Zatrzymano środki w NFZ, a przyrostu pacjentów PO nie zdołała zatrzymać – ripostował marszałek Ortyl.

Na sesji obecny był także Piotr Gryza – podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, który mówił o idei sieci szpitali i zmianach jakie ma wprowadzić w szpitalach:

Reklama

Trzeba zatrzymać zadłużenie szpitali i system który wdrażamy, czyli sieć szpitali, jest tym ważnym elementem. Budujemy plan finansowy szpitali na podstawie rzeczywistego wykonania z 2015 roku co oddaje charakter pracy. Po drugie zwiększamy wycenę świadczeń. Po trzecie wprowadzamy elementy efektywnościowe, które mają zwiększyć sprawność zarządzania szpitalem – mówił Piotr Gryza.

Działania naprawcze prowadzone w największych szpitalach w regionie omówili ich dyrektorzy. Okazało się, że szpital wojewódzki w Przemyślu ma pierwsze sukcesy po wprowadzeniu planu naprawczego: w trzecim kwartale nie będzie miał strat do pokrycia.

Dyrektor Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie zapowiedział z kolei, że placówkę czeka mocna restrukturyzacja. Wśród licznych zmian, które nastąpią jest m.in. reorganizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ale nie tylko:

Druga zmiana to kwestia umiejscowienia oddziałów na jednym poziomie. Jeżeli mamy chirurgię dzieci z urologią, neurologie czy kardiologię na różnych oddziałach to powinny być na jednym piętrze. Personel mógłby być lepiej wykorzystany. Można przeorganizować funkcjonowanie całego oddziału, łącznie z korzyściami finansowymi – tłumaczył dyr. KSW nr 2 w Rzeszowie Krzysztof Bałata.

UMWP

Reklama

Zobacz także

Back to top button