MiastoPolecanePowiat i gminaRegionSliderWażne informacjeWiadomości

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku powodzi

Reklama

W związku z informacją przekazaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o możliwości uruchomienia przez Zarząd Funduszu programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” zwracam się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu i przekazanie niezbędnych informacji w tym zakresie do PCPR w Mielcu.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:

1) w ramach Modułu I – w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną,
2) w ramach Modułu II – w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy, w szczególności:
a) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
b) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Reklama

Więcej informacji, w tym treść programu znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu/program-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu/

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button