Powiat i gminaWiadomości

Ponad 200 ton azbestu usunięto z terenu Gminy Padew Narodowa

Reklama

Gmina Padew Narodowa już od lat skutecznie aplikuje do WFOŚiGW w Rzeszowie o środki na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Dzięki pozyskanym dotacjom w ostatnich latach udało się bezpiecznie usunąć z terenu gminy Padew Narodowa ponad 200 ton tych odpadów.

Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta informuje, że śladem lat ubiegłych Gmina zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Rzeszowie o środki na realizację zadania dot. usunięcia i utylizacji odpadów azbestowych od mieszkańców naszej gminy. Zaznaczamy, że mieszkańcy z tego tytułu nie ponoszą żadnych kosztów.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców naszej gminy, którzy na swojej nieruchomości mają zeskładowane wyroby azbestowe (typu eternit) lub planują w 2017 r. wymianę pokryć dachowych wykonanych z eternitu, o zgłoszenie tego zamiaru do Urzędu Gminy pokój nr 9 do dnia 28 lutego 2017 r – przekazuje Urząd Gminy w Padwi Narodowej.

Osoby, które nie zgłoszą powyższego zamiaru w wyznaczonym terminie nie będą mogły wnioskować o bezpłatne odebranie i usunięcie tych odpadów w 2017 r.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button