Biznes i inwestycjePolecanePowiat i gminaWiadomości

Poprawa infrastruktury wodociągowej

Reklama

Wójt gminy Andrzej Głaz, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Bronisławy Zięby, w dniu 21 lutego podpisał umowę pożyczki umarzalnej w 50 % z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Poprawę infrastruktury zaopatrzenia w wodę gminy Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaślany wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej”.

W ramach zadania wykonana zostanie m. in. modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa odcinka magistrali sieci wodociągowej przesyłowej. Kwota pożyczki to 1 700 928 zł.

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij