Powiat i gminaWażne informacjeWiadomości

W powiecie jest już siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Reklama

Z pięciu do siedmiu wzrosła liczba punktów, w których nieodpłatnie udziela się pomocy prawnej. Od początku 2017 roku mieszkańcy powiatu mogą korzystać z niej w Mielcu oraz na terenie gmin: Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Padew Narodowa i Wadowice Górne.

System darmowej pomocy prawnej zaczął obowiązywać na terenie całej Polski początkiem 2016 roku, na mocy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Już wtedy na terenie powiatu mieleckiego funkcjonowanie rozpoczęło pięć tego rodzaju punktów. Dwa z nich znajdowały się w mieście, trzy natomiast – na terenie gmin Przecław, Radomyśl Wielki i Padew Narodowa.

Wraz z początkiem roku 2017 doszło do kilku zmian. Po pierwsze, punkt zlokalizowany dotychczas w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu zastąpiony został nowym, utworzonym w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5 w Mielcu. Po drugie, powstały jeszcze dwa, dodatkowe centra zajmujące się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych. – Znajdują się one w urzędach gmin w Tuszowie Narodowym oraz Wadowicach Górnych – mówi starosta Zbigniew Tymuła.

Z usług tych punktów skorzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, seniorzy powyżej 65. roku życia, rodziny wielodzietne, weterani i kombatanci, kobiety w ciąży, osoby korzystające z pomocy społecznej, a także wszyscy, którzy dotknięci zostali katastrofą naturalną, klęską żywiołową czy awarią techniczną. Nieodpłatna pomoc prawna objąć może m.in. sporządzenie pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego czy pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego.

Reklama

Z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta, udzielanej przez adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej i radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych, korzystać można w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz Urzędzie Gminy Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. Równie często, bo pięć razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki w godzinach od 8 do 12 oraz we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 8 do 12.30) porad udziela Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” przyjmujące petentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Kolejne ze stowarzyszeń, „Bezpieczny Dom” z Kielc, służy poradą prawną przecławianom (w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8 do 12) oraz wadowiczanom (we wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 12). Naprzemiennie swoje usługi świadczy również Fundacja „Masz Prawo” z Tarnobrzega działająca w Tuszowie Narodowym (we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8 do 12.30) oraz w Padwi Narodowej (w poniedziałki i środy w godzinach od 8 do 12.30).
Szczegóły w harmonogramie i na plakacie.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button