Powiat i gminaWiadomości

Prace termomodernizacyjne w szkole w Padwi Narodowej idą bardzo sprawnie

Reklama

W dniu 24.03.2017r. obiekty szkolne, na których prowadzone są prace termomodernizacyjne odwiedził Wójt Gminy Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik. Wspólnie z Waldemarem Szyszką – Dyrektorem Zespołu Szkół dokonali przeglądu prowadzonych prac.

Spotkanie było również okazją do podzielenia się spostrzeżeniami z realizowanej inwestycji. Wszyscy obecni zwrócili uwagę nie tylko na walory estetyczne budynków szkolnych, które z dnia na dzień są piękniejsze, ale także na aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności w zapotrzebowaniu obiektów na energie cieplną.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Padew Narodowa środków z Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button