Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Przedstawiamy prawo podatkowe w pigułce

20 stycznia 2023 prawo podatkowe w pigułce


Przeciętna osoba ma niewielką wiedzę na temat systemu podatkowego obowiązującego w naszym kraju. Warto mieć na uwadze, że podatki to daniny, które w sposób pośredni i bezpośredni wpłacamy na rzecz budżetu państwa. W tym artykule przedstawimy prawo podatkowe w pigułce, dzięki czemu każdy może je zrozumieć.

Podatki w Polsce

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w 90% na podatkach opiera się budżet Polski. Aż 40% wpływów do budżetu przynosi podatek VAT. Nie wszyscy mają świadomość, że artykuł 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku jest podstawą prawną do nakładania podatków w Polsce. Przepis jasno wskazuje, że nakładanie podatków oraz innych danin publicznych musi być przeprowadzone poprzez odpowiednie ustawy. Dotyczy to również zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa jest podstawową ustawą regulującą kwestie podatków w naszym kraju. To właśnie w tej ustawie przedstawione są wszystkie istotne wytyczne dotyczące publicznych danin. Obecnie obywatele płacą aż 12 rodzajów podatków, jednak do budżetu centralnego wcale nie trafiają wszystkie.

Wpływy do budżetu

Wśród najbardziej znanych podatków można wymienić VAT oraz PIT, jednak dobrze znać ich trochę więcej. Nie ulega wątpliwości, że podstawowych źródłem dochodu dla budżetu państwa są podatki. Finansowanie działalności państwa jest możliwe właśnie z tych środków. Dzięki temu państwo może finansować funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz szpitali, a także wspierać osoby ubogie. Możliwe jest także realizowanie rozmaitych inwestycji. Państwo nie byłoby w stanie realizować swoich podstawowych zadań bez danin publicznych. Podstawowe instytucje, takie jak straż pożarna, sądy, urzędy skarbowe oraz policja prawdopodobnie by nie działały. Środki pieniężne niezbędne do pokrycia określonych potrzeb publicznych pozyskuje się dzięki podatkom. Bardzo ważna jest funkcja redystrybucyjna, która polega na podziale dochodów budżetowych pomiędzy związki publicznoprawne oraz obywateli.

Obowiązek płacenia podatków

Można śmiało powiedzieć, że każdy obywatel naszego kraju jest obowiązany do płacenia podatków. Nie można też zapomnieć o funkcji stymulacyjnej podatków. Obywatele są bardziej skłonni do podjęcia pracy, jeśli wprowadzone zostaną ulgi lub zwolnienia. Świetnie sprawdza się także obniżenie stawek podatkowych. Obywatele otrzymują wyższe wynagrodzenie, więc efekt jest taki, że więcej środków trafia do budżetu państwa. Właśnie dzięki temu zachodzą określone działania gospodarcze oraz procesy. Są one korzystne nie tylko z punktu widzenia obywateli, ale również państwa. Możemy wyróżnić podatki pośrednie oraz bezpośrednie. Różnią się tym, że danin pośrednich nie wpłacamy bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Uiszczamy je podczas nabywania towarów lub usług. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, jak wygląda prawo podatkowe w Polsce. Podatek VAT jest najbardziej znanym przykładem podatku pośredniego. Tak naprawdę każdy z nas płaci ten podatek.

Redakcja czyliwiesz.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak inwestować w surowce na giełdzie
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych
pkd skrót

Jesteś zainteresowany reklamą?