Powiat i gminaWażne informacjeWiadomości

W Radomyślu Wielkim można już załatwiać sprawy urzędowe nie wychodząc z domu

Reklama

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim uruchomił system dzięki ,któremu mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Mieszkańcy gminy mogą już potwierdzić profil zaufany ePUAP. Jest to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją, który można wykorzystać przy internetowym wnoszeniu podań i wniosków do urzędów.  

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, czyli w skrócie ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. – Niezbędny jest nam do tego tzw. profil zaufany ePUAP, czyli zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego” – mówi Dariusz Roczniak, informatyk z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy, a także do elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

Droga do profilu zaufanego

Reklama

W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

–  założyć konto na ePUAP,

– zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,

–  udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. – Jeśli ktoś już posiada podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) może potwierdzić swój profil zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu – informuje Dariusz Roczniak.

Reklama

Punkt potwierdzający w urzędzie

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest TUTAJ.

Od 16 stycznia profil zaufany można już potwierdzać także w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – (parter, pok. nr 5, Urząd Stanu Cywilnego) w godzinach pracy urzędu.

 Co załatwimy?

Jakie sprawy można załatwić mając profil zaufany? – Pełen katalog e-usług znajduje się na stronie platformy ePUAP – epuap.gov.pl. W urzędzie miasta lub gminy możemy m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o utracie bądź uszkodzeniu dowodu osobistego, samodzielnie zarejestrować działalność gospodarczą (a później samodzielnie dokonywać zmian we wpisie),  zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku, wniosek  o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego czy złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ – wylicza Roczniak.

Jeżeli w chwili obecnej wymagana usługa nie jest dostępna w wersji elektronicznej można ją zrealizować wysyłając pismo ogólne wraz z odpowiednimi załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu.

Reklama

Zobacz także

Jeden komentarz

  1. Profil Zaufany można założyć także poprzez bankowość elektroniczną (PKO BP, Inteligo, ING, Millenium Bank), myślę, że to najwygodniejsza droga. Pozdrawiam.

Back to top button