Biznes i inwestycjeMiastoPowiat i gminaWiadomości

Samorządowcy dyskutowali o gospodarce ściekowej w powiecie mieleckim

Reklama

Tematem kolejnego, wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego była gospodarka ściekowa w powiecie mieleckim. Rozmawiano o niej w poniedziałek, 12 czerwca na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mielcu.

Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu informacji na temat gospodarki ściekowej oraz funkcjonowania oczyszczalni ścieków w gminach w powiecie mieleckim. W spotkaniu wzięli udział członkowie komisji i zaproszeni goście: Maria Napieracz, wicestarosta powiatu mieleckiego; Jan Kłodowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu; Marek Bąbała, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mielcu; Witold Mroczek, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Mielcu; Dariusz Gustaw, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu; Adam Chmura, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu; Wojciech Rusek, Kierownik Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej; Marian Żmuda, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych; Stanisław Wojtusiak, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej; Marcin Kapinos, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie oraz Danuta Salamon-Głaz, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach.

– Celem dzisiejszego posiedzenia komisji jest podzielenie się informacją i wymiana doświadczeń, aby jakość naszej pracy związanej z ochroną środowiska oraz gospodarką ściekami poszła troszkę w górę dla dobra całego powiatu i wszystkich jego mieszkańców – wyjaśniał motywy organizacji spotkania o takiej tematyce Stanisław Kagan, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego. Nie było jeszcze spotkania dotyczącego tej bardzo ważnej branży związanej z ochroną środowiska w takiej formule. Myślę, że państwo podzielicie się swoimi doświadczeniami czy też problemami oraz pochwalcie się sukcesami – dodał.

96 milionów na gospodarkę ściekową w Mielcu

Reklama

Na temat projektu o nazwie „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” zrealizowanym przez MPGK opowiadał uczestnikom spotkania prezes zarządu spółki, Marek Bąbała. – Projekt realizowaliśmy od grudnia 2004 roku, a rozliczyliśmy w sierpniu 2013 roku. Były to w sumie cztery kontrakty, jeden związany z budową oczyszczalni ścieków na kwotę 53 700 000 zł , drugi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej o wartości 27 900 000 zł, trzeci na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzochowie i Wojsławiu w kwocie 12 037 000 zł oraz kontrakt na remont kanalizacji istniejące o wartości 2 815 000 zł. Łącznie było to 96 milionów złotych, co jak na taką spółkę jak nasza było naprawdę sporą sumą pieniędzy – mówił. – Faktem jest, iż mieliśmy na tą inwestycję naprawdę duże dofinansowanie w wysokości 70%, a więc jedno z najwyższych osiąganych u nas w kraju, lecz w pewnym sensie konsekwencje jej realizacji ponosimy do tej pory, bo spłacamy zaciągnięty kredyt – informował prezes MPGK. – W efekcie tego projektu wybudowano ponad 42 kilometry nowej kanalizacji wraz z układem trzech przelewów burzowych i pompowni oraz zmodernizowano prawie 5 i pół kilometra kanalizacji istniejącej. Cała realizacja przedsięwzięcia zapewniła odbiór ścieków z terenu miasta Mielca i części przyległych gmin miejskich, likwidację trzech wylotów kolektorów ogólnospławnych zrzucających ścieki bezpośrednio do rzeki Wisłoki bez żadnego oczyszczania, możliwość przyłączenia prawie dwóch tysięcy mieszkańców Mielca do zmodernizowanego systemu, ochronę wód podziemnych oraz poprawę stanu sanitarnego na terenach, na których został wykonana kanalizacja w ramach projektu, a także ochronę rzeki Wisłoki, a co za tym idzie Wisły i Morza Bałtyckiego – wyliczał. – Na dziś 98% mieszkańców Mielca korzysta z naszej kanalizacji i oczyszczalni ścieków – dodawał Marek Bąbała. Prezes MPGK zwrócił też uwagę, iż zarówno realizacja projektu, jaki i sama oczyszczalnia powstała w efekcie zbiera bardzo dobre recenzje. – Projekt, który został w Mielcu zrealizowany znalazł uznanie w oczach Komisji Europejskiej i nie mieliśmy żadnego problemu z jego rozliczeniem – mówił. – Jesteśmy jedna z nielicznych oczyszczalni ścieków, które energetycznie jest samowystarczalna. Niedawno byłem na komisji senackiej i tam miedzy innymi właśnie o nas mówiło się z uznaniem – podsumowywał Marek Bąbała.

Osiem oczyszczalni w powiecie mieleckim

Informację na temat gospodarki ściekowej na terenie powiatu mieleckiego przedstawił Jan Kłodowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu. – Na terenie powiatu mieleckiego funkcjonuje siedem oczyszczalni ścieków, tj. w Mielcu, Gawłuszowicach, Błoniu, Partyni, Padwi Narodowej, Sadkowej Górze, Izbiskach oraz Czerminie – informował. Mówił on także o aspektach działalności wymienionych oczyszczalni w zakresie pozwoleń wodnoprawnych. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych oczyszczalni w gminach przedstawili kierownicy gminnych zakładów gospodarki komunalnej. Jak się okazuje poziom skanalizowania gmin w powiecie mieleckim jest różny. W największym stopniu skanalizowana jest Padew Narodowa, jest to 97 procent powierzchni gminy. W 70 procentach skanalizowana jest Gmina Wiejska Mielec, tam w najbliższym czasie planowana jest budowa kanalizacji w Podleszanach. Gmina Przecław skanalizowana jest w 35 procentach. W 30 procentach skanalizowana jest Gmina Czermin. Z dziewięciu miejscowości w tej gminie w całości skanalizowane są wsie Otałęż oraz Wola Otałęska, w 60 procentach skanalizowana jest wieś Czermin. Projektowana jest tam nowa oczyszczalnia. W Gminie Borowa kanalizacją objęte jest 30 procent terenu gminy, co przekłada się na skanalizowanie całej wsi Borowa oraz części Sadkowej Góry. Ukończone są tam prace nad koncepcją nowej oczyszczalni. Gmina Wadowice Górne skanalizowana jest w 27 procentach, w całości kanalizację posiadają wsie Wadowice Górne oraz Wadowice Dolne, a także część Przebendowa. Dobiegają tam końca prace nad projektem budowy nowej oczyszczalni, dzięki której kanalizacja mogła by objąć swoim zasięgiem całą gminę. W Gminie Tuszów Narodowy na czternaście miejscowości skanalizowana jest w całości tylko największa, czyli wieś Malinie. Rozpoczynają się prace przy budowie kanalizacji w kolejnej miejscowości tej gminy, Tuszowie Narodowym. Obecnie gmina jest skanalizowana w 20 procentach.

Problemy w gospodarce ściekowej

Reklama

Uczestnicy spotkania dyskutowali na szereg tematów związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki ściekowej. Wśród problemów wymieniali oni przepełnienie oczyszczalni ścieków, sygnały mieszkańców gmin odnośnie nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych czy też wrzucanie do kanalizacji nieodpowiednich rzeczy, takich jak wilgotne chusteczki, ptasie pióra czy nawet… mopy.

– Myślę, że temat gospodarki ściekowej jest bardzo ważny i z racji tego, iż powiat wydaje pozwolenie wodnoprawne ma pewien zakres kontroli i ten obowiązek staramy się jak najlepiej spełnić – mówiła podsumowując dyskusję Maria Napieracz, wicestarosta powiatu mieleckiego. – Zupełnie inną sprawą jest kwestia sprawozdań. Po ich analizie widzimy która oczyszczalnia ma przekroczenia swoich możliwości technologicznych, czego absolutnie nie powinno być. Dajemy jednak pewnym oczyszczalniom przyzwolenie, gdyż wiemy, ze są w trakcie modernizacji, starają się o środki i idzie to ku lepszemu, co jest bardzo ważne – wyjaśniała.

Dobra płaszczyzna do dyskusji

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy posiedzenia mieli okazję zwiedzić obiekty Oczyszczalni Ścieków w Mielcu. Po zakładzie przy ulicy Kilińskiego oprowadził ich kierownik Witold Mroczek.

– Pierwsze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego na temat gospodarki ściekowej było doskonałą płaszczyzną do dyskusji. Radni i przedstawiciele organów powiatu mogli uzyskać informacje na temat problemów z którymi borykają się poszczególne gminy w tej kwestii, natomiast kierownicy i dyrektorzy gminnych zakładów komunalnych mogli zgłosić wspomniane problemy oraz wymienić się doświadczeniami – komentował Stanisław Kagan. – Co istotne, spotkanie odbyło się na terenie mieleckiej oczyszczalni ścieków, która jest przykładem dobrze funkcjonującego obiektu tego typu – dodawał.

Reklama

Zobacz także

Back to top button