Powiat i gminaWiadomości

Sołtys radnym

Reklama

Radomyska Rada Miejska ma znów 15 radnych. Nowym rajcą został Marian Dziekan.

Dziekan był jedynym kandydatem w wyborach uzupełniających w Rudzie, które ogłoszono w związku ze śmiercią radnego Tadeusza Zbocha. Sesja z 30 stycznia była pierwszą, w której brał udział i na której złożył ślubowanie. Poza sesjami będzie pracował w komisjach: gospodarki komunalnej oraz oświatowej.

Pan Marian w tym roku skończy 58 lat. Od urodzenia związany jest z Rudą. Wraz z żoną prowadzoną ośmiohektarowe gospodarstwo rolne. Mają trójkę dorosłych dzieci. Od 2011 roku jest sołtysem Rudy. – Zdecydowałem się na działalność samorządową, bo zależy mi na naszej miejscowości, na jej rozwoju. Na początku, gdy zostałem sołtysem zależało mi na poprawie stanu dróg naszej rozległej wsi. Udało się już wiele zrobić. Wszystkie odległe od centrum wsi przysiółki mają już skrócone dojazdy do głównych dróg, centrum wsi. Udało się też rozbudować i odnowić remizę OSP. Powstały także chodniki, parkingi i uporządkowany został teren przy cmentarzu – mówi o dotychczasowych inwestycjach.

A jakie ma plany w związku z wypełnianiem mandatu radnego? – W dalszym ciągu będę zabiegał o rozwój infrastruktury drogowej. Chciałbym również, aby powiększony został parking przy cmentarzu poprzez przykrycie rowu przy drodze powiatowej. Kontynuując pracę ś.p. Tadeusza będę zabiegał o budowę zaplecza na naszym stadionie. Chciałbym, aby wzdłuż drogi powiatowej dokończona została instalacja oświetlenia, bo zostały jeszcze dwa odcinki bez lamp. Dla rolników ważnym zadaniem jest zadbanie o drożność rowów melioracyjnych. Poważnym wyzwaniem dla wsi będzie budowa kanalizacji, którą gmina rozpocznie w przypadku pozyskania środków unijnych – dodaje nowy radny.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button