MiastoWażne informacjeWiadomości

Starosta porozumiał się z nadleśnictwami

Reklama

W środę, 4 stycznia, starosta Zbigniew Tymuła podpisał porozumienie dotyczące pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli również nadleśniczy z Nadleśnictwa Mielec oraz Nadleśnictwa Tuszyma – Hubert Sobiczewski i Andrzej Kochmański.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Nadleśnictwo Mielec zobowiązało się do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Miasto Mielec, Padew Narodowa oraz Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska). Nadleśnictwo Tuszyma dbać będzie z kolei o tego samego rodzaju lasy położone na terenie gmin: Borowa, Wadowice Górne i Mielec (obręb: Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Boża Wola, Wola Mielecka) oraz gmin miejsko-wiejskich: Przecław i Radomyśl Wielki.

– Nadzór obejmie m.in. lustracje lasów z uwzględnieniem zagadnień, o których mowa w ustawie o lasach czy cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności jego pozyskania – mówi Jan Kłodowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu. Zadaniem nadleśnictw będzie również wykonywanie zadań, jakie narzucą na nie uproszczone plany urządzenia lasów i decyzje wydawane na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button