Biznes i inwestycjeMiastoWiadomości

Towarzystwo Miłośników Starówki Mieleckiej rozwija działalność

Reklama

Powstałe przed dwoma laty stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Starówki Mieleckiej realizuje kolejną inicjatywę w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Realizowane działanie to BOOSTER – doposażenie młodego stowarzyszenia w celu rozwoju potencjału realizacji działań statutowych.

Wartość projektu – 5440,00 zł

Wkład własny – 960,00 zł

Reklama

Dotacja – 4480,00 zł z programu:

W ramach zadania stowarzyszenie wyposażone zostanie w zestaw multimedialny do organizowania szkoleń, prelekcji czy konferencji, chłodziarkę oraz meble plenerowe do rozszerzenia projektu „Na kawę i herbatę zaprasza…” o serwis napojów chłodzonych oraz banery reklamowe typu roll up do promocji i informacji o ofercie stowarzyszenia.

– W rezultacie wykonanego działania stworzona zostanie baza do profesjonalnej realizacji celów statutowych, na czym skorzystają zarówno członkowie stowarzyszenia jak i odbiorcy/beneficjenci organizowanych przedsięwzięć – mówi Prezes stowarzyszenia Grzegorz Styczeń. Uzyskane wsparcie pozwoli osiągnąć nie tylko wysoki poziom merytoryczny prowadzonych działań, ale także ich profesjonalną i atrakcyjną dla odbiorców formułę.

– Członkowie Towarzystwa wspólnie inicjują działania na rzecz mieszkańców i lokalnej okolicy. Rozwijamy siebie, rozwijamy swoje środowisko. Chcemy tu mieszkać i chcemy działać aby mieszkało się nam tu dobrze – mówi Bożena Graniczka, Wiceprezes Zarządu, dodając – chcemy pokazać, że aktywność na rzecz lokalnego otoczenia, czy realizacja swoich zainteresowań może być pozytywna. Promujemy postawę pro aktywną, sprzyjająca odpowiadaniu na palące, lokalne problemy, zakładającą uczenie się od siebie nawzajem oraz wzrost kompetencji w byciu aktywnym mieszkańcem swojego osiedla. Stwarzamy przestrzeń do tworzenia kapitału społecznego miasta, powiatu i województwa podkarpackiego, przez mieszkańców i dla mieszkańców.

Reklama

Towarzystwo  Miłośników  Starówki  Mieleckiej  powstało  w listopadzie 2015 roku, z inicjatywy Rady Osiedla Kościuszki kadencji 2015-2019, aby wspierać i rozszerzać możliwości działań na rzecz lokalnej społeczności. Trzonem stowarzyszenia są mieszkańcy Starówki Mieleckiej i tu prowadzona jest większość działań. Dlatego problemy tego Osiedla znane są z własnej, dotychczasowej działalności.

Adresatami prowadzonych działań (grupy docelowe) są: dzieci i młodzież szkolna, seniorzy, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Osiedla Kościuszki/Starówki Mieleckiej oraz Mielca.

Więcej informacji na www.tmsm.mielec.pl

WG

Reklama

Zobacz także

Back to top button