PolecanePowiat i gminaWiadomości

Wójt wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego

Reklama

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”

Słowa roty ślubowania wypowiedziały nauczycielki, którym w Urzędzie Gminy Mielec w dniu 31 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Mielec Józef Piątek wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.

Akty otrzymali:

  • Pani Anna Magda – Guła – nauczycielka edukacji przedszkolnej ZS w Woli Mieleckiej,
  • Pani Anna Małgorzata Wnuk – nauczycielka języka polskiego w SP w Rydzowie.

Uroczyste ślubowanie odbyło się w obecności Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka, Sekretarz Gminy Bożeny Mazur, Małgorzaty Jastrząb – Dyrektor ZS w Woli Mieleckiej oraz Aliny Pogody – Dyrektor SP w Rydzowie. Awansowani nauczyciele odebrali od Wójta Gminy gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia pedagogiczne, życzenia dalszego rozwoju i sukcesów w kształceniu młodych pokoleń.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button