PolecanePowiat i gminaWiadomości

Wycinka drzew – nowe przepisy od 17 czerwca 2017 roku

Reklama

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu co do planowanej wycinki, to wtedy będzie można przystąpić do wycinki tzw. milcząca zgoda. Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od dnia oględzin.

Drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego bez względu na obwód pnia nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

Reklama

Nowelizacja ustawy zakłada również, że jeśli przed upływem 5 lat od dnia oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości na której rosło drzewo (co do którego dokonano zgłoszenia), właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew. Jeżeli bowiem drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają uzyskania zezwolenia na starych zasadach i podlegają opłacie.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5 pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr  (17) 774 56 38.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz.   1074).
  • Ustawa o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

 

Reklama

Źródło: Gmina Mielec

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button