Biznes i inwestycjeEdukacjaRegionWiadomości

Z myślą o uczniach

Reklama

Radomyskie szkoły uczestniczą w różnych programach edukacyjnych. Dzięki temu do placówek oświatowych trafiają różnego rodzaju pomoce naukowe oraz organizowane są dodatkowe zajęcia.

W obecnym roku w ramach Programu „Aktywna tablica” doposażono nasze placówki edukacyjne w sprzęt informatyczny (tablice interaktywne, monitory multimedialne) na łączną kwotę 157,5 tys. zł, z czego 126 tys. zł wynosiła dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z kolei w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina pozyskała w 2018 r. środki na zakup książek do szkolnych bibliotek. Wartość zakupionych publikacji wyniosła 52,4 tys. zł, z czego 41.920 zł wyniosła dotacja ministerialna.

Szkoły biorą też udział w programie Szkolny Klub Sportowy. Przy opłacie 150 zł od jednej placówki, w każdej z nich realizowane są zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Koszty wynagrodzenia nauczyciela pokrywa Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy. Dla każdej szkoły koszt ten wynosi 2.800 zł.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button