Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Zakończyło się kilkanaście dużych inwestycji drogowych w gminach

Reklama

Blisko 7 kilometrów wyremontowanych i przebudowanych dróg, odcinki chodników o łącznej długości ponad 5 kilometrów i trzy przebudowane mosty – to najważniejsze inwestycje, jakie Powiat Mielecki wykonał na terenie gmin w roku 2017.

Remonty dróg odbyły się w miejscowościach: Podborze (1,575 km), Gawłuszowice (1,335 km), Tuszów Narodowy (1,275 km) oraz Dulcza Wielka (840 metrów).

Powiat Mielecki podjął się również przebudowy dróg znajdujących się na terenie gminy miejskiej Mielec: drogi powiatowej nr 1141R (ul. Wojska Polskiego) na dwóch odcinkach o łącznej długości około 1,6 kilometra oraz drogi powiatowej nr 1187R (al. Niepodległości i al. Kwiatkowskiego) na odcinku prawie kilometra. Starostwo Powiatowe w Mielcu zapewniło pokrycie 75% wartości inwestycji – za sprawą wkładu własnego (25% wartości inwestycji) oraz środków zewnętrznych pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (50% wartości inwestycji). Brakujące 25% kosztów pokrył magistrat.

Współpraca między samorządami – powiatowym i gminnymi – pozwoliła na wybudowanie odcinków chodników o łącznej długości ponad 5,3 kilometra. Najdłuższe trakty dla pieszych powstały w Dulczy Wielkiej (840 metrów), Rudzie (645 metrów) Jamach (565 metrów), Chorzelowie (500 metrów) i Kawęczynie (482 metry). Chodniki wybudowane zostały również w miejscowościach: Dąbie (285 metrów), Dąbrówka Wisłocka (175 metrów), Szafranów (340 metrów), Czermin (275 metrów), Czermin – Trzciana (265 metrów), Gawłuszowice, Kliszów (138 metrów), Piechoty (150 metrów), Tuszów Narodowy (207 metrów), Malinie (142 metry). Książnice (107 metrów) oraz Złotniki (205 metrów). Jak co roku pieniądze na odcinki chodników wybudowane w gminach pochodziły z budżetu powiatu (50%) oraz poszczególnych gmin (50%). Cieszę się, że co roku udaje nam się budować tak dużo odcinków chodników. Współpraca z większością samorządów gminnych układa się bardzo dobrze, za co chciałbym podziękować wójtom i burmistrzom poszczególnych gmin. Liczę, że ta forma współpracy sprawdzi się również w bieżącym roku – mówi starosta Zbigniew Tymuła.

Reklama

Kolejnymi ważnymi zadaniami zrealizowanymi w obrębie gmin były przebudowy mostów. Inwestycje odbyły się w miejscowości Dąbie na Potoku Śnieżka, w miejscowości Zdziarzec na Potoku Dąbrówka oraz w Sarnowie na rzece Babulówce, w ciągu drogi powiatowej nr 1 140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie. Dodatkowo, Powiat Mielecki zajął się wykonaniem projektów mostów w miejscowościach: Sarnów, Grochowe, Ostrówek, Trzciana i Dobrynin.

Jak co roku Powiatowy Zarząd Dróg zajął się też inwestycjami melioracyjnymi. Wśród zrealizowanych zadań znalazły się: przebudowa dwóch przepustów w Dąbrówce Wisłockiej, remont przepustu w Dulczy Małej oraz Dulczy Wielkiej, a także uregulowanie stosunków wodnych w Książnicach poprzez przykrycie rowu rurociągiem.

Liczymy, że rok 2018 będzie jeszcze lepszy pod kątem inwestycji drogowych realizowanych w gminach. Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, Powiat Mielecki zarezerwował w tegorocznym budżecie przeszło 6,2 miliona złotych. Kwota będzie stanowiła wkład własny w zaplanowane inwestycje, dodatkowo na realizację zadań pozyskamy około pięć milionów złotych ze środków zewnętrznych – podkreśla starosta Zbigniew Tymuła. W planach powiatu są m.in.: budowa nowych odcinków chodników oraz przebudowa dróg powiatowych, przygotowanie dokumentacji do budowy nowego odcinka obwodnicy, budowa sygnalizacji świetlnej w Chorzelowie czy przebudowy mostów: na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana oraz na potoku Rów w miejscowości Grochowe.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button