MiastoPowiat i gminaWiadomości

Zawiadomienie o kolejnej Sesji Rady Powiatu

Reklama

XXXV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania)  przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  Reklama
 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Powiatowego im.
  E. Biernackiego w Mielcu.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
  na 2017 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 8 września 2017 roku.

  Reklama
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Back to top button