MiastoPolecanePowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

XXV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b

 Tematyka Obrad:

 1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

2.     Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

Reklama

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu konkursowego „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/149/2016 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.

Reklama

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2016 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

9.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

11.   Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Back to top button