MiastoPowiat i gminaWiadomości

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

XVII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  Reklama
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Powiatu Mieleckiego w związku
  z obsadzeniem mandatu radnego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego.

  Reklama
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
  i specjalnych do nowego ustroju szkolonego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mieleckiego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 10. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU MIELECKIEGO

/-/ MAREK KAMIŃSKI

Reklama

Zobacz także

Back to top button