MiastoWiadomości

Zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Mielca. Miasto aktualizuje listę zadań

Reklama

Gmina Miejska Mielec w III kwartale 2017r. planuje aktualizację listy zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca (PGN).

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie instytucje, podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne mające zamiar realizować projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej do zgłaszania planowanych przedsięwzięć do PGN. Przedmiotowe zgłoszenie będzie podstawą do aktualizacji PGN oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty.

Wpisanie przedsięwzięć/projektów warunkuje wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do dokumentu, dając możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas oceny wniosków przez instytucje organizujące konkursy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca jest dokumentem wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2025.

Reklama

Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, przedsiębiorstw, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynieść miastu efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza czy redukcji zużycia energii.

Zgłoszenia prosimy przedkładać na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:
1. Nazwę i przeznaczenie obiektu.
2. Adres obiektu.
3. Rok budowy obiektu.
4. Powierzchnię użytkową i całkowitą obiektu.
5. Roczne zużycie i koszty:
– energii elektrycznej,
– gazu ziemnego,
– ogrzewania (węgiel, drewno, paliwa, sieć ciepłownicza).
6. Liczbę punktów oświetleniowych oraz liczbę żarówek w obiekcie, w tym energooszczędnych.
7. Kartę projektu.
8. Planowany do osiągnięcia wskaźnik (zakładany efekt redukcji energii elektrycznej MWh/rok oraz zakładany efekt redukcji CO2/rok).

Wnioski z propozycjami zadań należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca, w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu Miejskiego) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2017r.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button