czyliwiesz.pl

Blog tematyczny o biznesie i jego elementach współtworzących.

Firma

Spółka partnerska – wady i zalety takiego rozwiązania

Spółka partnerska – wady i zalety takiego rozwiązania

Spółka partnerska może zostać założona przez wspólników wykonujących wolny zawód. Takie rozwiązanie pozwala na samodzielność oraz niezależność w podejmowaniu decyzji zawodowych. Kiedy warto założyć spółkę partnerską? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.

Czym właściwie jest spółka partnerska?

Spółka partnerska stanowi osobową spółkę handlową, która może zostać założona przez przynajmniej dwie osoby fizyczne, które uprawnione są do wykonywania wolnych zawodów. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Posiada jednak zdolność prawną, a co za tym idzie, może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania finansowe, zatrudniać pracowników lub kupować nieruchomości.

Kto może założyć taką spółkę?

Spółka partnerska może zostać założona wyłącznie przez osoby fizyczne, które mają prawo do wykonywania wolnych zawodów, np. lekarze, architekci, czy tłumacze. To, czy dany zawód spełnia kryteria wolnego zawodu, reguluje organ samorządu zawodowego, np. izba architektów. Jeśli dany zawód spełnia wszelkie znamiona wolnego zawodu i zostanie wpisany na odpowiednią listę prowadzoną przez dany organ samorządu zawodowego, osoba wykonująca taką profesję ma prawo do założenia spółki partnerskiej, wraz z drugą osobą, która również wykonuje wolny zawód. Wspólników w takiej spółce może być oczywiście więcej, jednak minimalna ilość to dwie osoby.

Spółka partnerska wady i zalety

Jedną z największych zalet spółki partnerskiej jest ograniczona odpowiedzialność partnerów. W związku z tym, że w spółce partnerskiej wspólnicy muszą wykonywać wolne zawody, mogą pozostać oni samodzielni i niezależni w podejmowaniu decyzji zawodowych. Partnerzy odpowiadają wyłącznie za zobowiązania spółki powstałe w wyniku świadczenia własnych usług. Do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy, co również można potraktować jako dużą zaletę. Jako wkład w przypadku zakładania spółki partnerskiej, można potraktować pracę oraz świadczenie usług.

W przypadku prowadzenia tego rodzaju spółki możemy prowadzić uproszczoną księgowość oraz nie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Oznacza to, że spółka odprowadza wyłącznie podatek VAT, a każdy z partnerów z osobna odprowadza podatek dochodowy. Największą wadą spółki partnerskiej jest natomiast to, że taką spółkę mogą założyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów, co znacznie ogranicza możliwość dobrania partnerów. Ponadto taką spółkę należy zarejestrować w KRS, co wiąże się z dość dużymi kosztami podczas jej zakładania. Ponadto spółka partnerska za wszystkie zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

Jaki jest cel spółki partnerskiej i kiedy warto ją założyć?

Założenie spółki partnerskiej umożliwia wykonywanie wolnego zawodu. Taka spółka może zostać utworzona wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów, co oznacza, że w ramach takiej spółki nie można prowadzić innych działalności, niż te, które określone są dla danego zawodu. Dużą zaletą spółki partnerskiej jest to, że partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz rozliczają się indywidualnie.

Udostępnij